fredag, august 29, 2008

Tagget / Tagged!

HENDE HER har tagget mig, så her kommer mine svar:

5 ting på min at göre-liste i dag:
-sætte rent sengetöj på alle 5 senge
-vaske 5 portioner vasketöj, törre det og lægge på plads igen, deriblandt det beskidte sengetöj
-köre ud i byen for at ordne diverse ærinder; banken, posten, 3 forskellige butikker, madindköb etc
-oprydning og stövsugning af gulve
-besöge min veninde i aften, vi skal strikke, snakke, drikke kaffe og ryge

hvad gjorde du for 10 år siden:
-jeg var lige begyndt på job igen efter at have været hjemmegående de sidste 7 år

steder jeg har boet:
-Malmö i Sverige; Patreksfjörður, Hafnarfjörður, 2 steder i Kópavogur, 3 steder i Bolungarvík, 6 steder i Reykjavík (Island)

5 ting jeg ville göre hvis jeg blev billionær:
-betale min gæld
-give en god sjat penge til mine börn, min bror, mine forældre og andre venner/familie der kunne behöve det
-göre noget væsentligt for at forbedre forholdene for de kroniskt syge
-også göre noget til fordel for hjælp af unge stofmisbrugere
-starte en håndarbejdsbutik

og så er det meningen jeg skal tagge 6 andre, men jeg tror faktisk de fleste af dem jeg kender allerede har fået den, så jeg vælger at lade den hænge. hvis du synes at kunne tænke dig at svare på den, værsågod!

-I´ve been tagged by HER, so here are my answers:

5 things on my ToDo list for today:
-put clean sheets on all 5 beds
-wash 5 loads of laundry, dry it and put it back in place, therein the dirty sheets
-drive into town for various errands; the bank, the post-office, 3 different shops, grocery shopping etc
-tidying up and vacuuming the floors
-visit my frient this evening, we´re going to knit, chat, drink coffe and smoke

what were you doing 10 years ago:
-I had just started working again after having been at home for 7 years

places I have lived:
-Malmö in Sweden; Patreksfjörður, Hafnarfjörður, 2 places in Kópavogur, 3 places in Bolungarvík, 6 places in Reykjavík (Iceland

5 things I would do if I became a billionaire:
-pay my debts
-give a good amount to my kids, my brother, my parents and other friends/family who might need it
-do something substantial to better the conditions for the chronically ill
-also do something to the benefit of young substance abusers
-open up a crafts shop

and then I´m supposed to tag 6 others, but I actually think that most people I know have already gotten it, so if you feel inclined to answer these, please feel free.

1 kommentar:

Mette H. sagde ...

Uha sikke et kæmpe arbejde. Jeg bliver helt svedt. Sikke en fin kat, må vi se mere til den ?