mandag, marts 26, 2007

Hvad laver jeg nu? / What am I doing now?
-Jeg har taget frem igen stolaen til min danske veninde. Den er ca. halvvejs færdig.-I´ve taken out again the stole for my danish friend. It´s about half done now.-Mit tæppe skrider fremad. Der er nu 15 firkanter og jeg har regnet ud at jeg behöver mindst 35, helst 42, så der er lang vej endnu. Jeg tænkte en lille stund på at det kunne blive en gave til min bror når han fylder 40 i næste måned. Men jeg tror det bliver for stresset, så han får det i stedet for som julegave.


-My blanket is moving forward. There are now 15 squares and I´ve figured out that I need at least 35, preferably 42, so there´s a long way to go. I thought for a brief moment that it could be a birthday gift for my brother when he´ll be 40 next month. But I think that will be too stressful, so now I´m aiming for it to be his Christmas gift instead.


-Jeg har også meldt mig til Marianne´s hækle-along. Dette er förste del, jeg er spændt på hvordan det kommer at se ud.

-I´ve also signed up for Marianne´s crochet-along. This is the first part, I´m excited to see how it will end up looking.

torsdag, marts 22, 2007

Et færdigt sjal / A finished shawl

-Sjalen er nu helt færdig. Den blev fin synes jeg selv, så får vi se hvad modtageren siger, den er jo min svigerdatters födselsdagsgave. Her blokkes den.

-The shawl is now finished. I think it came out nice, we´ll see what the receiver says, it´s to be my daughter-in-law´s birthday gift. Here it is blocking.


-Lidt nærmere på.


-A little closer.


-Her færdigt, smukt, ikke?
Jeg brugte dette garn og pinde 4,5mm, så det var ret löst strikket. Garnet var en gave fra min veninde, köbt i USA. Mönstret har jeg som vanligt fundet på undervejs.
-Here ready, nice heh?
I used this yarn and needles US7, so it was rather loosely knitted. The yarn was a gift from a friend, bought in USA. The pattern, as usual, I thought up along the way.
-Lager reduktion: 2.972gram + 87gram for denne sjal = 3.059gram. Jippiiii, jeg har rundet de 3 kilo!
-Stash reduction: 2.972grams + 87grams for this shawl = 3.059grams. Yippie, I´ve reached the 3 kilos!

onsdag, marts 21, 2007

Nogle ting er på gang / A few things are on their way

-Jeg har lige lukket af de sidste masker på sjalet til min svigerdatter. Hun havde födselsdag d.25.februar, så det er på tide at hun får sit sjal!

-I´ve just cast off the last stitches on my daughter-in-law´s shawl. Her birthday was feb 25th, so it´s about time she gets her shawl!
-Her lige af pindene. Forhåbentlig kan jeg vise billeder af et blokket sjal i morgen eller fredag.


-Here just off the needles. Hopefully I can show a photo of a blocked shawl tomorrow or friday.
-Her ses de flotte farver bedre.


-Here you can better see the beautiful colours.

-Indimellem hækler jeg så tæppefirkanter af det garn jeg vil af med. Der er diverse rester og det jeg stöder på undervejs når jeg gennemgår lageret.

-In between I´m crocheting blanket squares from yarn I want to get rid of. There´s various left-overs and stuff I stumble across when going through the stash.

søndag, marts 18, 2007

Færdig dukke og vinteren er tilbage / Finished doll and the winter is back

-Vandas dukke er færdig, strikket af strömpegarnsrester og fyldt med polyesterfyld. Jeg tror hun blev glad for den.
-Vanda´s doll is done, knitted from leftover sockyarn and filled with polyester stuffing. I think she liked it.-Dukken betyder +25gram til forbruget, så = 2.972gram ialt.
-The doll means +25grams to using up stash, so = 2.972grams total.


-For en uge siden troede jeg foråret var her, men se nu lige her....
-A week ago I thought spring was here, but look here...-Jeg har nu i to dage kæmpet med at publisere dette indlæg
det har nu holdt op med at sne, og nu har vi frostgrader og solskin, faktisk ret dejligt!
-I´ve now struggled for two days to upload this post, it has now stopped snowing and we have frost degrees and sunshine, actually quite nice!

fredag, marts 16, 2007

Næsten færdig / Almost done

-Dukken mangler nu kun noget på hovedet. Man kunne da sagtens sætte noget hår på og også pynte med knapper, men da Vanda Sólrún kun er et halvt år og putter alting i munden vil jeg nödig at der skal være nogle deler der kan komme lös og havne i halsen. Så jeg tror jeg ender med at sætte en hat på hovedet.


-The doll now only needs someting on the head. You could of course put some hair on and also decorate with buttons or the like, but since Vanda Sólrún is only 6 months and puts everything in her mouth I want to take care that there´s nothing that can come loose and end up in her throat. So I think I´ll end up putting a hat on it´s head.


torsdag, marts 15, 2007

Hovedlös / Headless


-Dukken nærmer sig sluttet. Min datter sagde godt nok når jeg fotografede at den så lidt "creepy" ud sådan uden hoved! Men jeg tror nu stadig på den bliver fin.

-The doll is closing in on its finish. My daughter said it looked kind of creepy like that without a head! But I still believe it´s going to be nice.

tirsdag, marts 13, 2007

FO, en börnetröje / FO, a kiddy sweater


-Jeg er blevet færdig med en sweater til min lille niece´s 4 års födselsdagsgave. Den er strikket på pind 4mm i dobbelt garn, 1 tråd ensfarvet rödt Adriafil Genziane (100% superwash merino) og 1 tråd strömpegarn. Jeg brugte op et nögle mangfarvet Regia i röde/rosa/orange nuancer og til den nedre del af tröjen brugte jeg större delen af et nögle orange Opal Uni. Tröjen vejer 318 gram, så ialt brugt 2.947 gram, næsten 3 kilo!
-I´ve finished a sweater for my little niece´s 4th birthday present. It´s knitted with needles US6 with double yarn, 1 ply solid red Adriafil Genziane (100% superwash merino) and 1 ply sockyarn. I used up one ball multicoloured Regia in red/pink/orange colours and for the lower part of the sweater I used most of a ball of orange Opal Uni. It weighs 318 grams, so in all used 2.947 grams, almost 3 kilos!
ETA: oops, jeg glemte lige; opskriften er naturligvis herfra!
oops, I forgot, the pattern, of course, is from here!

mandag, marts 12, 2007

En fin gave / A nice gift


-Jeg fik for nylig en fin pakke med posten, fra Merete. Jeg havde sendt hende en lille ting og fik så dette fine garn + sjokolade + et smukt kort, og garnet er lige i mine yndlingsfarver!

-I recently got a nice package in the mail from Merete. I´d sent her a little thing and then I got this nice yarn + chocolate + a pretty card, and the yarn is in my favourite-colours!

Vi har et ret svar! / We have a right answer!


-Og MetteG fandt ud af det! Det bliver en dukke til Vanda Sólrún! Her er del 1 og del 2 samlede, strömpebukser og nederdel klar. Mette, jeg sender dig en mail og vi finder ud af hvad du vil have som præmie.

-And MetteG found it out! It´s gonna be a doll for Vanda Sólrún! Here we have part 1 and part 2 collected, pantyhose and skirt ready. I´ll be sending a mail to Mette to decide what her prize should be.

Gætteleg 2 / Guessing game 2


-Nå, ingen gættede rigtigt i förste omgang, så I må da have et nyt foto. Her er förste del af projektet klar og anden del er startet op. Og gæt nu!

-Noone guessed right for the first round, so you´ll have to have another photo. Here the first part of the project is done and the second part is started. Now guess!

søndag, marts 11, 2007

Gætteleg / Guessing game


-Jeg har startet op på marts måneds projekt til denne gruppe. Vi skal strikke noget i selvmönstrende strömpegarn. Jeg vil bruge forskellige rester fra strömper. Men jeg siger ikke hvad jeg laver, I må gætte. Den der först gætter rigtigt får en lille præmie fra mit lager. Der kommer nyt billede i morgen hvis ingen kommer med det rette svar för.

-I´ve started the march project for this group. We´re supposed to knit something out of self-patterning sockyarn. I´m using various left-overs from socks. But I´m not telling what I´m making, you have to guess. The person who first guesses right will get a small prize from my stash. I´ll post a new photo tomorrow if noone guesses right until then.

En doven söndag morgen / A lazy sunday morning

-Den perfekte söndag morgen, jeg fik sovet længe og har så bare siddet og surfet på nettet og strikket lidt. Senere i dag skal vi til börnefödselsdagsfest i familien. Klokken er nu næsten to og jeg er ikke engang klædt på!
-The perfect sunday morning, I slept late and have been sitting here surfing the net and knitting a little. Later today we´re going to a kids´ birthday party in the family. It´s now almost two o´clock and I´m not even dressed yet!

-Jeg har fået lavet to mere af de fine hagesmække, disse to kommer i min egen kökkenskuffe, til når Vanda Sólrún kommer på besög hos mormor. De er strikket på pinde 3,25mm i dobbelt garn, noget ældgammelt bouclé bomuld fra gemmerne og de vejer sammenlagt 63gram, så er forbruget oppe på 2.629 gram.
-I´ve made two more of the fine bibs, these will be in my own kitchen-drawer for when Vanda Sólrún comes to visit grandma. They are knitted on needles US4 with double yarn from some very old bouclé cotton from stash and they weigh 63grams together, so total usage is up to 2.629grams.

mandag, marts 05, 2007

Jeg er tilbage! Lidt strik og mine piger. / I´m back! A little knitting and my girls.

-Jeg er tilbage! Se forklaring her.
Jeg har gang i nogle större projekter, og jeg synes ikke rigtig der sker så meget, derfor blev jeg fristet til at gå i gang med nogle af de små der hurtigt bliver færdige. Af rester i bomuldsgarn har jeg strikket 4 hagesmække til Vanda. Hun har fået dem alle med hjem, så jeg må til at lave et par mere, jeg må jo have nogle her hos mig til når hun kommer på besög.

-I´m back! See explanation here.
I´m working on some bigger projects, and I don´t feel it´s going anywhere, so I was tempted to start a few of the small ones that get finished quickly. From left-over cotton I´ve knitted 4 bibs for Vanda. She got to take them home with her, so I´ll have to make a couple more to keep here with me, for when she´s visiting.


-Opskriften kommer herfra, og de passer rigtig godt.
-Pattern comes from here, and they fit very well.

-Og så et par billeder af mine piger:
-And a couple of pictures of my girls:-Först: yngre datter, Vanda og ældre datter (Vandas mor). Og så: Vanda Sólrún.
-First: younger daughter, Vanda and older daughter (Vanda´s mother). And then: Vanda Sólrún.