mandag, august 28, 2006

Ja, det er mandag, men.../ Yes, it´s monday, but...

-Ja, jeg plejer jo at strikkeopdatere om mandagen, men ikke denne gang. Det vigtigste af alt i disse dage er jo dette:
-Yes, I usually make a knitting update om mondays, but not this time. The most important thing these days is of course this:
-og se bare her
-and just look here

--alt andet har havnet totalt i skyggen, så jeg har faktisk ikke fået lavet noget som helst. næste uge lover jeg dog at jeg skal have nogle færdige ting at vise frem.

-everything else has totally been overshadowed, so I´ve actually not gotten anything done. next week I promise to have some finished objects to show.

tirsdag, august 22, 2006

Og så kom hun endelig! / And finally she came!


-Nu er jeg blevet mormor! Og det er bare så skönt! Og selvfölgelig er hun bare den yndigste baby nogen af os nogensinde har set! Vanda Sólrún blev födt i nat, 22.aug kl. 00,25. Hun vejede 3400gr og var 50cm lang.
-I´ve become a grandmother! And it´s just wonderful! And of course she is just the loveliest baby any of us has ever seen! Vanda Sólrún was born last night, 22.aug at 25 min past midnight. She weighed 7 pounds and was 20 inches long.


-Her er jeg med min mormor.

-Here I am with my grandma.

-Og med min morfar.

-And with my grandpa.

mandag, august 21, 2006

Mandag, opdatering / Monday, update

-Så er det mandag igen, og tid til opdatering. Dagen i dag bliver nok lidt underlig, datteren er blevet syg og ligger nu inde på födselsafdelingen og vi får formodentlig vores förste barnebarn senere idag. Og mens jeg venter er det vel ligeså godt at få blogget lidt. Så, hvad har jeg fået strikket siden sidst? Men först vil jeg lige sige: jeg er helt overvældet af alle jeres söde kommentarer til min sidste post, af hjertet tak for alt!
-So it´s monday again, time for an update. Today will be a little weird, our daughter has gone into labour, so we will presumably have our first grandchild before the day is over. And while I´m waiting I could as well blog a little. So, what have I knitted since last week? But first I just want to say: I´m totally overwhelmed by all your sweet responses to my last post, thank you from my heart for everything!

-To par sokker er det blevet til, i str 29. De blå er strikket i Opal og det andet i det fine Regia fra Anne-Mette, begge på pinde 2,5mm.

-Two pairs of socks in size 4year old with big feet. The blue ones are made in Opal and the others in the fine Regia from Anne-Mette, both knitted on needles US 1.

-Tæppe nr 3 til Webstrik-tæppe-knitalongen er færdigt. Jeg har strikket en firkant og så plukket op masker helt tilfældigt. Det er diverse mellemtykt superwash uldgarn, på pinde 3,5mm. Dette tæppe skal være en barselsgave til min mands niece der får sit förste barn i næste måned. Hendes mor, min mands söster, der var strikker, döde for nogle år siden. Det hvide garn i tæppet kom fra hendes lager og landede ad omveje hos mig. Så syntes jeg det meget passende at hendes yngste datter fik det i et tæppe til sit barn. Störrelsen på tæppet, ca. 100x120cm.
-Blanket nr 3 for the blanket-knitalong in my internet group is finished. I just knitted a square and picked up stitches totally randomly. It´s made from various DK weight superwash wool on needles US 5. This blanket will be a gift for my husbands niece who is having her first child next month. Her mother, my husbands sister, who was a knitter, died a few years ago. The white yarn in this blanket came from her stash and somehow ended up with me. So I thought it very fitting that her youngest daughter got it in a blanket for her baby. Size of the blanket, appr.40x48 inches.
-Forecast; jeg syede ærmesömmene, hæftede ender, vaskede og blokkede + köbte lynlås. Nu får vi se hvornår jeg får mod på at pröve at sy den på!
-Forecast; I sewed in the sleeves, wove in ends, washed and blocked it + bought the zipper. Now we have to see how long it takes before I muster up the courage to try to sew it in!


-Og så min lille liste!
-And my little list!

# Sokker : 25 par - 5 par færdige, 20 tilbage
# Oversættelser: 9 – 5 færdige, 4 igen
# Artikler: 2 - ikke begyndt
# Bogföring: ikke begyndt
# Vægttab: 7 kilo – 2,5 kilo er væk


# Socks: 25 pairs - 5 pairs done, 20 to go
# Translations: 9 – 5 down, 4 to go
# Articles: 2 - not begun
# Bookkeeping: not begun
# Weightloss: 14 pounds - 5 pounds gone

onsdag, august 16, 2006

jeg fik garn...og et job / I got yarn...and a job

-jeg har lige lavet nogle byttehandler med nogle webstrikkere. og se bare hvad jeg har fået!
-I made some swaps with a few from my internet knitting group, and just look what I´ve got!

-fra Hanne fik jeg dette smukke, smukke garn, hele 5 nögler! det er Lang Baccara, 85% silke og 15% polyester, og farven er absolut en af mine yndlings og det har sådan en smuk glans. det her må blive til noget helt særlig.

-from Hanne I got this beautiful, beautiful yarn, 5 balls of it! it´s Lang Baccara, 85% silk and 15% polyester, the colour is absolutely one of my favorites and it´s got such a pretty shine to it. this must become something really special.
-fra Anne-Mette, fik jeg dette fine nögle Regia strömpegarn i glade, friske farver. jeg har aldrig prövet det garn för, men det vil helt sikkert komme ind i det overstående strömpeprojekt, dog har min yngste sön gået og aet det og talt om at det ville være flot til en hue til ham.

-from Anne-Mette I got this fine ball of Regia sockyarn in happy, fresh colours. I´ve never tried this yarn but it will certainly be incorporated into the ongoing sockknitting project, although my youngest son has been stroking it and saying that it would be really nice as a hat for him.

-fra Anna-Lene fik jeg sendt en check på danske kroner, hun ville ikke vælge noget garn til mig, men så har jeg da allerede nogle danske kroner at spendere til strikkefestivalen!

-from Anna-Lene I got a check for danisk crowns, she didn´t want to choose yarn for me, but now I´ve already got some danish money ready to spend at the knitting festival!

- og så i dag fik jeg mig et job! jeg har ikke haft et "rigtigt" job i over 3 år. har freelancet med oversættelser og har lavet en masse frivilligt arbejde, og så har jeg jo mitt lille deltidsjob, der jeg overser et fælles kontor til 9 patientorganisationer, derinde behöver jeg dog kun være 1-2 gange om ugen 2-3 timer ad gangen. nu har en af de organisationer fået financiel hjælp til at få en ansat på sit kontor, nærmere så er det foreningen for Parkinson syge, og der skal jeg starte den 1.september og være der 3 timer daglig. det ligger jo samme sted som det andet lille job, så det er ret praktisk da jeg jo så kan lave arbejdet sammenhængende. de har planer om diverse nye ting der skal sættes i gang, spændende synes jeg og lige det jeg mest har interesseret mig for de sidste år, så jeg glæder mig, selvom det jeg også er lidt nervös.

-and today I got myself a job! I haven´t had a "real" job in more than 3 years. I have freelanced a little with translating and made a lot of voluntary work. and then I have my small part-time job, where I manage the joint office for 9 patient-organizations. I only have to be there 1-2 times a week for 2-3 hours at a time. now one of these organizations has gotten some financial support to hire a person for their office, it´s the organization for Parkinson´s disease and I´m going to start sept.1. and I will be there for 3 hours a day. it´s situated at the same place as my other little job, which is quite practical as I then can do the work continuosly. they´ve got some plans for various new stuff to set up, exciting I think and exactly what I´ve been most interested in these last years, so I´m looking forward to it, even though I´m also a bit nervous.

mandag, august 14, 2006

Mandag, opdatering / Monday, update

-Jeg har været lidt doven denne uge, nå så må jeg sætte målet på at være dygtigere næste uge.
-I´ve been a little lazy this week, but then I just have to plan to be more productive the next week.
-De knæhöje sokker til den 7 årige er færdige. Garnet er Opal og pinde 2,5mm.

-The kneehigh socks for the 7 year old are done. The yarn is Opal and the needles US 1.


-Stolaen til min venindes födselsdag har vokset lidt.

-The stole for my friends birthday has grown a little.

-Min Forecast er strikket færdig. Inden næste opdatering håber jeg på at få syet ærmesömmene, hæftet ender, vaske den og blokke, og köbe lynlås! Ja, jeg skal for förste gang i mit strikkeliv vove mig ud i at sy lynlås i strik.

-My Forecast is knitted up. Before next update I plan to sew the sleeve seams, weave in ends, wash and block it, and buy the zipper! Yes, I´m going to try for the first time to sew a zipper in a knitted item.


-Og her kommer så den opdaterede liste, se min forrige post.
-And here´s the updated list, see my last post.

# Sokker : 25 par - 3 par færdige, 22 tilbage
# Oversættelser: 9 – 3 færdige, 6 igen
# Artikler: 2 - ikke begyndt
# Bogföring: ikke begyndt
# Vægttab: 7 kilo - 2 kilo er væk


# Socks: 25 pairs - 3 pairs done, 22 to go
# Translations: 9 – 3 down, 6 to go
# Articles: 2 - not begun
# Bookkeeping: not begun
# Weightloss: 14 pounds - 4 pounds gone

-Som I kan se er vægttabet gået i stå igen, får se hvad jeg finder ud af.
-As you can see the weightloss has come to a halt again, I´ll see what I think up.

onsdag, august 09, 2006

Sokker og målsætning / Socks and goalsetting

-Först af alt vil jeg takke for alle jeres söde kommentarer, både her på bloggen og på min mail.
Og så vil jeg bare sige at 22 par sokker för jul faktisk ikke er så fantastisk, se bare her hvad Hanne har fået lavet, og det bare i sin ferie! Faktisk så har jeg bestemt at opdatere målet til 25 par! Og jeg har allerede 2,5 par færdige, og omkring hælften er jo i börnestörrelser. Så har vi haft mange uger med feriedovenskab her i huset, og derfor ligger der nu en stooor stak med al slags arbejde på mit bord. Der er 9 store oversættelsesprojekt, 2 artikler der skal skrives og så er jeg håblöst bagud på bogföringen til min mands virksomhed. Jeg har også genoptaget "projekt vægttab", mistede 10 kilo sidste år, men så kom det nye år og jeg gik helt i stå. Men nu i begyndelsen af denne måned begyndte jeg igen. Der havde sneget sig 2 kilo tilbage, så nu skal der 7 kilo af! 2 er allerede flöjet ud i den friske luft, så er der 5 igen. Så derfor har jeg gjort denne liste:
# Sokker : 25 par - 2 par færdige og det næste begyndt på
# Oversættelser: 9 - den förste er begyndt
# Artikler: 2 - ikke begyndt
# Bogföring: ikke begyndt
# Vægttab: 7 kilo - 2 kilo er væk

Sådan! Nu er det offentligt! Håber det giver mig et skub i bagdelen.

-First of all I want to thank you for all your nice comments, both here on the blog and on my mail. And then I want to add that 22 pairs of socks before Christmas really is not that fantastic, just see what Hanne has made, and that´s just on her holiday! Actually I have decided to update the goal to 25 pairs! And I already have 2,5 pairs done, and about half of them will be in children´s sizes. And we have had many weeks of holiday laziness here in our house, and that´s why there´s now a big stack of all kinds of work on my desk. There are 9 big translation projects, 2 articles to be written and I´m hopelessly behind on the bookkeeping for my husband´s business. I have also resurrected "project weightloss", I lost 20 pounds last year, and then came the new year and everything just came to a halt. At the beginning of this month I started again. 4 pounds had crept back on, so now I must get rid of 14 pounds! 4 of them have already flown away, so I have 10 more to loose. And that is why I have made this list:
# Socks: 25 pairs - 2 pairs done and the next begun
# Translations: 9 - the first one is begun
# Articles: 2 - not begun
# Bookkeeping: not begun
# Weightloss: 14 pounds - 4 pounds gone

So! Now it´s official! Hope it gives me a kick in the behind.

mandag, august 07, 2006

Mandagsopdatering af strik / Monday knitting update

-Denne uge har ikke været så produktiv som jeg måske havde önsket, men jeg har dog fået lavet lidt.
-This week has not been as productive as I would have wished, but I have gotten a little done.

-Efter omkring 10 forskellige begyndelser faldt jeg endelig på hvordan min venindes födselsdagsgave skal være. Nu föles det helt rigtig. Det er et helt almindeligt påfuglemönster i et lidt bredt törklæde eller stola. Jeg strikker med dobbelt garn, hovedgarnet er tyndt lace herfra, i en varierende blå farve, og medtråden skifter så mellem to forskellige blå Madil Seta og ensfarvet lace fra Joslyn´s Fiber Farm.
-After about 10 different beginnings I finally found out how my friends birthday gift should look. Now it feels right. An ordinary feather-and-fan pattern in a scarf/stole. I´m knitting with double yarn, the main yarn is a variegated blue lace from here, paired alternately with two different blue Madil Seta and a blue lace from Joslyn´s Fiber Farm.

-Jeg har også bestemt at strikke 22 par sokker för jul. Her er begyndelsen, et par babyströmper til en barselsgave og de andre, et par i störrelse 1 år og en knæhöj strömpe i störrelse 7 år, skal være julegaver.
-I´ve also decided to make 22 pairs of socks before Christmas. Here is the beginning, a pair of babysocks for a newborn gift, and the others, a pair in size 1 year and a kneehigh sock in size 7 years, will be Christmas presents.
-Forecast har jeg ikke rört ved, men denne næste uge vil jeg fokusere på at få den færdig.
-I have not touched my Forecast, but this next week I will focus on getting it finished.