onsdag, november 28, 2012

FO nr 77/2012

- Fingerlöse vanter, störrelse 6 år, til Vanda, strömpegarn og hæklenål 2,5mm. - Fingerless mitts, size 6 years, for Vanda, sockyarn and hook 2,5mm.

Ingen kommentarer: